• Måling av radioaktivitet fra bil i Vestfold og Telemark. 

   Hatling, Harald (NGU-Rapport (85.132), Report, 1986)
   Måling av radioaktivitet fra bil er foretatt på 5 kartblad i M 1:50 000 i det sydlige Oslofelt. Alle kartene er målt ferdig. Det ble funnet 21 anomalier med radioaktivitet over 600 i\/s. De tre anomalier ved Stevolden nær ...
  • Radiometriske bilmålinger i Jørpeland-Haugesund området 

   Hatling, Harald (NGU-Rapport (1729/1), Report, 1980)
   Det ble målt på i alt 30 kartblad i målestokk 1 : 50 000, hvorav 12 ble ferdigmålt. I alt 10 anomalier med over 600 i\/s ble registrert og er beskrevet særskilt. Anomali 296 anbefales undersøkt nærmere ved radio- metriske ...
  • Radiometriske bilmålinger i området Bardu - Salangsdalen, samt radio- metriske målinger fra fly og på bakken på Orrefjell, Troms. 

   Hatling, Harald (NGU-Rapport (1416/1), Report, 1977)
   Radioaktive anomalier over 600 i\/sek ble registrert i Salangsdalen ved Sol- vang, Kistefoss, Hellefoss, Klubbefossbukt, Klubbefoss bru og Skaugum. Ano- mali 254, Klubbefoss bru, anbefales undersøkt nærmere. De radiometriske ...
  • Radiometriske bilmålinger i Troms 1983. 

   Hatling, Harald (NGU-Rapport (84.062), Report, 1984)
   Radiometriske målinger fra bil foretatt på 17 kartblad i målestokk 1:50 000. Av disse ble 16 ferdigmålt. På 4 lokaliteter ble det registrert høyere radioaktivitet enn 600 i\/s, og disse er nærmere beskrevet. En radioaktiv ...
  • Radiometriske bilmålinger på Fosen. 

   Hatling, Harald (NGU-Rapport (1729/14), Report, 1981)
   Det ble målt på 14 1:50 000 kartblad. Av disse ble 10 ferdigmålt. På 3 lokaliteter ble det registrert høyere radioaktivitet enn 600 i\/s, og disse er nærmere beskrevet. De 3 anomale områdene hører sannsynligvis til samme ...
  • Skiferundersøkelser i Troms. 

   Hatling, Harald (NGU-Rapport (1118/7), Report, 1973)
   I rapporten er alt materiale samlet angående skiferundersøkelser som er utført av NGU i Troms fylke 1972. En rekke forekomster er blitt undersøkt. De fleste er små forekomster, oftest av dårlig kvalitet. Det er bare ...