• Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn - Oslo 

   Hauge, A.; Misund, Arve; Folkestad, B. (NGU-Rapport (89.145), Report, 1990)
   Kartleggingen av spesialavfall og forurenset grunn i Oslo har resultert i 96 registrerte lokaliteter. For 81 av lokalitetene foreligger det opplysninger om, eller mistanke om, deponert spesialavfall. Det er registrert 2 ...
  • Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Akershus fylke. 

   Morland, G.; Forsberg, C.H.; Kolstad, P.; Hauge, A.; Folkestad, B. (NGU-Rapport (90.084), Report, 1990)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Statens Forurens- ningstilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av deponert spesialavfall i avfallsfyllinger og av områder med forurenset grunn. Kartleggingen er gjennomført ...