• Grunnvannsundersøkelser 1990 Stordal kommune, Møre og Romsdal. 

   Haugen, Marit; Hillestad, Gustav; Rønning, Jan S. (NGU-Rapport (90.136), Report, 1990)
   I forbindelse med prosjektet \"Grunnvann i Norge\" er det utført undersøkelser med tanke på grunnvannsuttak ved følgende lokaliteter i Stordal kommune: Nedstegarden (UTM 4007, 69171), Moflaten (UTM 4003, 69175), Holtøyane ...
  • Grunnvannsundersøkelser 1990. Nesset kommune, Møre og Romsdal. 

   Haugen, Marit; Rønning, Jan S.; Storrø, Gaute (NGU-Rapport (90.146), Report, 1990)
   I forbindelse med prosjektet \"Grunnvann i Norge\" er det utført undersøkelser med tanke på grunnvannsuttak ved Myklebostad og Ranvik i Nesset kommune. Ved Myklebostad er detr påvist kildeutslag i dalsiden. Oppsamling av ...
  • Grunnvannsundersøkelser 1990. Surnadal kommune, Møre og Romsdal. 

   Haugen, Marit; Hillestad, Gustav (NGU-Rapport (90.139), Report, 1990)
   I forbindelse med prosjektet \"Grunnvann i Norge\" er det utført undersøkelser med tanke på grunnvannsuttak i løsmasser ved følgende lokaliteter i Surndal kommune: Honstad (UTM 4919,69847), Øye (UTM 4853,69832), Sagatrøa ...
  • Møre og Romsdal fylke. Muligheter for uttak av grunnvann. 

   Haugen, Marit (NGU-Rapport (90.145), Report, 1990)
   Kommune: Alle kommunene i Møre og Romsdal. Rapporten viser at flere kommuner i Møre og Romsdal fylke benytter grunnvann i vannforsyningen. Mange kommuner har problemer med overflatevannets kvalitet, og flere av disse ...