• Kartlegging av grunnvarmepotensialet fra løsmasser i Otta, Sel kommune 

   Dagestad, Atle; Colleuille, Herve; Heidenstrøm, Birger; Dalsegg, Einar (NGU-Rapport (2005.048), Report, 2005)
   Forkortet:\rI forbindelse kartlegging av grunnvarmepotensialet i Otta området er det utført georadarundersøkelser, sonderboringer og nedsetting av undersøkelsesbrønner i løsmasser. Det ble under etablering av undersøkel ...
  • Kartlegging av potensialet for grunnvarmeuttak fra løsmasser i Voss. 

   Dagestad, Atle; Heidenstrøm, Birger (NGU-Rapport (2000.109), Report, 2000)
   (Forkortet) Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Voss kommune, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) er det foretatt en kartlegging av grunnvarmepotensialet i løsmasser ved ...