• Fjellskredkartlegging i Troms 

   Henderson, I. H. C.; Blikra, L. H.; Venvik-Ganerød, G.; Saintot, A. (NGU-Rapport (2007.041), Report, 2007)
   Denne rapporten er en statusrapport for NGUs arbeid med prosjektet Forprosjekt - Fjellskred i Troms og representerer arbeidet som er utført ved slutten av feltarbeidet i 2006. 13 lokaliteter som har potensiale til å utvikle ...
  • Kartlegging av mulig ustabile fjellpartier, Sogn og Fjordane 

   Henderson, I. H. C.; Henriksen, H.; Böhme, M.; Saintot, A. (NGU-Rapport (2008.026), Report, 2008)
   Denne rapporten gir en beskrivelse og oppsummering av arbeid utført av NGU i forbindelse med fjellskredundersøkelser i Sogn og Fjordane. Prosjektet er en del av en nasjonal satsing på fjellskredundersøkelser for å kartlegge ...
  • Structural mapping of potential rockslide sites in the Storfjorden area, western Norway: the influence of bedrock geology on hazard analysis 

   Henderson, I. H. C.; Derron, M. H.; Saintot, A. (NGU-Rapport (2006.052), Report, 2006)
   Forkortet:\rThe western coast of Norway is particularly vulnerable to active rockslide development due to the recent post-glacial uplift and the deep incision of the fjords created by glacial activity, leading to extremely ...
  • Ustabile fjellpartier i fyllittområdene i Flåm - Aurland 

   Henderson, I. H. C.; Blikra, L. H. (NGU-Rapport (2008.033), Report, 2008)
   Etter ønske fra Aurland kommune gis det her en oppsummering av undersøkelsene som er utført av det ustabile fjellpartiet ved Stampa i Aurland. Arbeidet inngår i et større 3-års samarbeidsprosjekt med Sogn og Fjordane ...