• Nestbylia kalkspatmarmorforekomst, Saltdal, Nordland 

      Gellein, J.; Raaness, A.; Viken, G.; Korneliussen, A.; Lynum, R.; Henderson, I. (NGU-Rapport (2019.033), Report, 2019)
      Nordland har gode naturgitte forutsetninger for karbonatforekomster. En rekke gruver er i drift, med ulike produktkvaliteter og anvendelser. Ut fra de geologiske forutsetningene er potensialet for videre utvikling ...