• Fjellskredundersøkelser i Møre og Romsdal 

   Henderson, Iain H. C.; Saintot, Aline (NGU-Rapport (2007.043), Report, 2007)
   Historiske data viser at Møre og Romsdal, sammen med Sogn og Fjordane er de mest utsatte fylker i Norge med hensyn til både antall fjellskredulykker og antall dødsfall som resultat av disse ulykkene. Det er derfor viktig ...
  • ROS Fjellskred i Troms: status og planer 

   Osmundsen, Per Terje; Redfield, Tim; Henderson, Iain H. C. (NGU-Rapport (2009.023), Report, 2009)
   Denne rapporten oppsummerer gjennomført feltarbeid og bearbeidning i forbindelse med feltsesongen i 2008 på den regional undersøkelsen av store fjellskred i Troms. Dette er en fortsettelse av et arbeid som begynte i 2003 ...
  • ROS fjellskred i Troms: status og planer 2010 

   Redfield, Tim; Henderson, Iain H. C.; Osmundsen, Per Terje (NGU-Rapport (2010.021), Report, 2010)
   Denne rapporten oppsummerer gjennomført feltarbeid og bearbeidning av data i forbindelse med feltsesongen 2009 på den regional undersøkelsen av store fjellskred i Troms. Dette er en fortsettelse av et arbeid som begynte ...
  • ROS Fjellskred i Troms: Statusrapport 2007 

   Henderson, Iain H. C.; Redfield, Tim; Osmundsen, Per Terje (NGU-Rapport (2008.025), Report, 2008)
   Rapporten gir en oversikt over arbeidet som NGU har utført i prosjektet ROS Fjellskred i Troms i 2007, både regionalt og den mer detaljerte oppfølgingen på Nordnesfjellet. Det er utført 2 uker geologisk feltarbeid, en dags ...