• Bruddsone geometri og grunnvannsstrøm; resultater fra bruddstudier og testboringer i Sunnfjord 

   Braathen, Alvar; Henriksen, Helge; Jæger, Øystein; Storrø, Gaute; Berg, Silje; Gabrielsen, Roy (NGU-Rapport (99.017), Report, 1999)
   Rapporten beskriver resultatet fra arbeider som er utført for å teste en hypotese; grunnvannspotensialet er størst i marginaldelen av bruddsone-lineamenter.\rFor å belyse problemstillingen er det fremskaffet følgende ...
  • Groundwater transit times in a small coastal aquifer at Esebotn, Sogn og Fjordane, western Norway 

   Henriksen, Helge; Soldal, Oddmund; Rye, Noralf (NGU Bulletin (431), Journal article, 1996)
   A shallow alluvial aquifer in Esebotn, Sogn og Fjordane, Norway has been investigated from a hydrological standpoint in order to obtain estimates of groundwater transit times. Water levels, oxygen isotopes, water temperatures ...
  • Grunnvann i Askvoll kommune. 

   Henriksen, Helge (NGU-Rapport (91.091), Report, 1991)
   Askvoll kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Det er gjort en vurdering av grunnvannsmulighetene på Værlandet, Flokenes, Rindstad, Høyvik og i Stongfjorden. Områdene er prioritert av Aaskvoll kommune, og vurderingene ...
  • Grunnvann i Askøy kommune 

   Henriksen, Helge (NGU-Rapport (92.130), Report, 1992)
   Askøy kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i om- rådene Herdla, Nordre Haugland og Steinseidet er vurdert på grunnlag av studier av eksisterende kartmateriale og rapporter. På Herdla er det utført ...
  • Grunnvann i Aurdal kommune. 

   Jæger, Øystein; Henriksen, Helge (NGU-Rapport (91.070), Report, 1991)
   Aurdal kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for bruk av grunnvann er vurdert for områdene Undredal, Vassbygdi og Gudvangen. Områdene er prioritert av Aurland kokmmune, og vurderingen er gjort på grunnlag ...
  • Grunnvann i Austevoll kommune 

   Henriksen, Helge (NGU-Rapport (92.131), Report, 1992)
   Austevoll kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene på Møkster, Litla Kalsøy, Stora Kalsøy og Hundvåkøy er vurdert på grunnlag av studier av eksisterende kartmateriale og rapporter. Områdene er pekt ...
  • Grunnvann i Årdal kommune 

   Henriksen, Helge (NGU-Rapport (91.088), Report, 1991)
   Årdal kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Det er gjort en vurdering av grunnvannsmulighetene i Fardalen, Seimsdalen, Indre Ofredal og Utladalen. Områdene er prioritert av Årdal kommune, og vurderingene er gjort på ...
  • Grunnvann i Balestrand kommune. 

   Henriksen, Helge (NGU-Rapport (91.087), Report, 1991)
   Balestrand kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Det er gjort en vurdering av grunnvannsmulighetene i Balestrand (Skåsheim), og på Kvamsøy, Torsnes, Tjugum, Nessane, og Tue. I Balestrand ønskes en vurdering av mulighetene ...
  • Grunnvann i Bergen, Os og Samnanger kommuner 

   Henriksen, Helge (NGU-Rapport (92.139), Report, 1992)
   Kommunene Bergen, Os og Samnanger er B-kommuner i GiN-prosjektet. Ingen av kommunene har prioritert områder der de ønsker å få vurdert grunnvannsmulighetene. Rapporten gir en kort omtale av grunnvannsmulighetene generelt ...
  • Grunnvann i Eidfjord kommune 

   Henriksen, Helge (NGU-Rapport (92.132), Report, 1992)
   Eidfjord kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i områdene Maurset, Garen, Fet og Måbø er vurdert på grunnlag av studier av eksisterende kartmateriale og rapporter. Områdene er pekt ut av Eidfjord ...
  • Grunnvann i Etne kommune 

   Henriksen, Helge; Jæger, Øystein (NGU-Rapport (92.120), Report, 1992)
   Etne kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i Etne- sjøen og i Skånevik er vurdert på grunnlag av studier av eksisterende kart- materiale og rapporter, samt feltbefaring. I området ved Etne er det ...
  • Grunnvann i Fitjar kommune 

   Henriksen, Helge (NGU-Rapport (92.136), Report, 1992)
   Fitjar kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i områdene Eide-Engevik, Osterneset, Agasøster og Øyane er vurdert på grunn- lag av studier av eksisterende kartmateriale og rapporter. Områdene er ...
  • Grunnvann i Fjaler kommune. 

   Henriksen, Helge (NGU-Rapport (91.090), Report, 1991)
   Fjaler kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Det er gjort en vurdering av grunnvannsmulighetene på Haugland, Flekke, Hellevik, Våge, Folkestad og Straumsnes. Områdene er prioritert av Fjaler kommune, og vurderingene ...
  • Grunnvann i Fusa kommune 

   Henriksen, Helge; Soldal, Oddmund (NGU-Rapport (92.123), Report, 1992)
   Fusa kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i områdene Lygre, Eide-Gjøn, Øvre Hålandsdal, Bergegrend, Nordtveit,og Holmefjord-Bogøy er vurdert på grunnlag av studier av eksisterende kartmateriale ...
  • Grunnvann i Førde kommune. 

   Henriksen, Helge; Jæger, Øystein (NGU-Rapport (91.073), Report, 1991)
   Førde kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for bruk av grunnvann til vannforsyning er vurdert for områdene Førde, Sunde\/Farsund, Ulltang og Husetuft. Områdene er prioritert av Førde kommune, og vurderingene ...
  • Grunnvann i Gaular kommune 

   Henriksen, Helge; Jæger, Øystein (NGU-Rapport (91.067), Report, 1991)
   Gaular kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for bruk av grunnvann til vannforsyning er vurdert for områdene Skilbrei, Viksdalen, Hjelmeland-Bringeland, Løvfall-Åbergsbotnen (reserve for Sande vassverk), ...
  • Grunnvann i Gloppen kommune. 

   Henriksen, Helge; Jæger, Øystein (NGU-Rapport (91.060), Report, 1991)
   Gloppen kommune er en A-kommine i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i Byrkjelo, Reed, Hunskor-Dale-Kåle, Hennebygda, Solheim og Eimhjellen i Gloppen kommune er vurdert på grunnlag av felt- befaring. I områdene Reed og ...
  • Grunnvann i Granvin og Ulvik kommuner 

   Jæger, Øystein; Henriksen, Helge (NGU-Rapport (92.171), Report, 1992)
   Kommunene Granvin og Ulvik er B-kommuner i GiN-prosjektet. I Granvin kommune er grunnvannsmulighetene i områdene Kvanndal, Folkedal, Granvin, Øvsthus, Hausgardane og Øvre Granvin vurdert på grunnlag av studier av eksisterende ...
  • Grunnvann i Gulen kommune. 

   Henriksen, Helge (NGU-Rapport (91.058), Report, 1990)
   Gulen kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i Eivindvik, Sande\/Ånneland, Sløvåg, Byrknes, Brekke og Ytre Oppedal i Gulen kommune er vurdert på grunnlag av feltbefaring. Om- rådene er utpekt av ...
  • Grunnvann i Hordaland fylke 

   Henriksen, Helge (NGU-Rapport (92.165), Report, 1992)
   GiN-programmet i Hordaland ble gjennomført i 1991. Kommunene i fylket hadde prioritert i alt 105 steder hvor de ønsket en vurdering av mulighetene for grunnvannsforsyning. I A-kommunene ble grunnvannsmulighetene vurdert ...