• Måling av radioaktivitet ved Kvernsundtunnelen til Bjarkøya i Troms. 

      Herfindal, K.K.; Rønning, J.S.; Watson, R.J.; Elvebakk, H.; Bjørlykke, A. (NGU-Rapport (2018.019), Report, 2018)
      Tunneldrift i bergarter med forhøyet innhold av de naturlige radioaktive elementene U, Th og K kan utgjøre et miljøproblem på flere måter. Det kan utsette tunnelarbeiderne for uheldige strålingsdoser, uheldige konsentrasjoner ...