• 3rd Slope Tectonics Conference - Field excursion guide 

   Hermanns, R.L.; Oppikofer, T.; Sandøy, G. (NGU-Rapport (2014.031), Report, 2014)
   The field trip of the 3rd Slope Tectonics conference visits areas of past rock slope failures and present-day unstable rock slopes and aims to discuss the structural and geological conditions of these sites, the morphologies ...
  • 3rd Slope Tectonics Conference - Program and abstract book 

   Hermanns, R.L.; Oppikofer, T.; Dehls, J.F.; Liinamaa-Dehls, A. (NGU-Rapport (2014.030), Report, 2014)
   The 3rd Slope Tectonic Conference arranged at the Geological Survey of Norway on September 8.-12. 2014, follows the 2nd Slope Tectonic Conference organized at the Geological Survey of Austria in 2011 and the 1st Slope ...
  • Investigations on unstable rock slopes in Møre og Romsdal - status and plans after field surveys in 2012 

   Oppikofer, T.; Eiken, T.; Dahle, H.; Anda, E.; Hermanns, R.L.; Otterå, S.; Saintot, A. (NGU-Rapport (2013.014), Report, 2013)
   This report presents investigations, analyses and displacement measurements made between 2006 and 2012 on 131 unstable or potential unstable rock slopes in Møre og Romsdal County (Western Norway). An extract of this report ...
  • Metodikk for konsekvensanalyse av fjellskred 

   Oppikofer, T.; Penna, I.; Böhme, M.; Nicolet, P.; Hermanns, R.L. (NGU-Rapport (2016.047), Report, 2016)
   Denne rapporten beskriver NGUs metodikk for konsekvensanalyse av fjellskred, utviklet som del av den nasjonale kartleggingen av ustabile fjellpartier som NGU utfører på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektoratet ...
  • Undersøkelser av ustabile fjellpartier i Møre og Romsdal – status og planer etter feltarbeid i 2012 

   Oppikofer, T.; Eiken, T.; Dahle, H.; Anda, E.; Hermanns, R.L.; Sandøy, G.; Otterå, S.; Saintot, A. (NGU-Rapport (2013.053), Report, 2013)
   Denne rapporten gir en oversikt over arbeid Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) har utført på 131 ustabile fjellpartier i Møre og Romsdal i tidsperioden 2006 til 2012. Dette omfatter undersøkelser som feltbefaring, ...
  • Undersøkelser av ustabile fjellpartier i Troms - status og planer etter feltarbeid 2011 og 2012 

   Eiken, T.; Redfield, T.; Böhme, M.; Bunkholt, H.; Otterå, S.; Yugsi Molina, F.X.; Hermanns, R.L.; Dehls, J.; Osmundsen, P.T. (NGU-Rapport (2013.021), Report, 2013)
   66 ustabile fjellpartier er undersøkt i løpet av feltsesongene 2011 og 2012. 45 av de ustabile fjellpartiene er feltbefart for første gang av geologer fra NGU, og 19 av disse er avskrevet som ikke ustabile fjellpartier. ...