• Larvikittforekomster mellom Farris og Langangen 

   Heldal. T.; Herrevold, T. (NGU-Rapport (95.122), Report, 1995)
   Larvikittforekomster mellom Farrisvann og Langangen ble kartlagt for å vurdere hvilke konsekvenser tunneltrase gjennom området vil ha for fremtidig bruddrift i larvikitt.
  • Natursteinsundersøkelser i porfyrgranitt ved Pålsbufjorden, Nore og Uvdal kommune 

   Heldal, T.; Herrevold, T.; Sigmond, E.M. (NGU-Rapport (93.142), Report, 1993)
   Geologiske undersøkelser ble utført i rosa-grønn porfyrgranitt ved Pålsbu- fjorden for å vurdere bergartens potensiale i natursteinssammenheng. De østlige deler av denne granitten synes å være mest interessant, siden ens- ...