• Sortland; detaljert kvartærgeologisk kartlegging og stratigrafiske undersøkelser 

      Stalsberg, K.; Rubensdotter, L.; Hilger, P.:; Sandøy, G.; Sletten, K. (NGU-Rapport (2021.008), Report, 2021)
      Detaljert kvartærgeologisk kartlegging og stratigrafiske undersøkelser i gravegroper er utført for å gi et best mulig geologisk grunnlag til seinere skredfarevurdering. De detaljerte kartene viser bl.a. spor etter tidligere ...