• Geofaredagen 2016 - Program og sammendrag 

   Hermanns, Reginald; Krogh, Kaja; Nicolet, Pierrick; Hilger, Paula; Panthi, Krishna; Blikra, Lars Harald (NGU-Rapport (2016.035), Report, 2016)
   Geofaredagen 2016 er en del av prosjektet SAK Geofare, som er finansiert av Norges forskningsråd. Geofaredagen 2016 er et møtested, blant annet for studenter, der det presenteres 20 vitenskaplige foredrag og 17 vitenskaplige ...
  • Young Trondhjemites 2017 – Programme and Abstracts 

   Hilger, Paula; Nicolet, Pierrick: Snook, Ben; Morken, Odd André; Jarna, Alexandra; Jakobsen, Frank (NGU-Rapport (2017.028), Report, 2017)
   Young Trondhjemites 2017 is the second edition of a conference for young researchers working with geosciences and engineering in Trondheim. The conference was held the 2nd of June at the Geological Survey of Norway (NGU) ...
  • Young Trondhjemites 2018 - Program and abstracts 

   Nicolet, Pierrick; Jarna, Alexandra; Jakobsen, Frank; Snook, Ben; Hilger, Paula (NGU-Rapport (2018.006), Report, 2018)
   Young Trondhjemites, the conference for young researchers working with geosciences and engineering in Trondheim, has been arranged in 2018 for the third time. The conference has been held at the Geological Survey of Norway ...