• Delrapport: Løsmassekartlegging og isavsmeltingshistorie i Skarpdalen Tydal kommune - grunnlag for hydrogeologisk vurdering ved planlagt kraftverkstunnel 

   Sveian, Harald; Lauritsen, Torleif; Hilmo, Bernt O. (NGU-Rapport (2000.117), Report, 2000)
   Sommeren 2000 ble det urført relativt grundige løamasseundersøkelser med kvartærgeologisk kartlegging, sonderboringer og georadar målinger, samt geunnvannsundersøkelser innen et 8 km2 stort område ved Skarpdalen i Tydal. ...
  • Egnethetsvurdering av en løsavsetning ved Salsnes, Fosnes kommune med tanke på deponering av fiskeavfall 

   Hilmo, Bernt O.; Sveian, Harald; Mauring, Eirik (NGU-Rapport (92.273), Report, 1992)
   På forespørsel fra arealplanavdelingen ved Nord-Trøndelag fylkeskommune har NGU undersøkt en løsmasseavsetning ved Salsnes i Fosnes kommune med tanke på deponering av fiskeavfall. De utførte geofysiske og geologiske ...
  • Egnethetsvurderinger (grunnvann, byggeråstoff og fyllplass) av sand- grusforekomster i Lierne kommune for kommuneplanens arealdel. 

   Sveian, Harald; Hilmo, Bernt O.; Olsen, Lars (NGU-Rapport (91.138), Report, 1991)
   Rapporten gir en enkel egnethetsvurdering av sand- og grusforekomster i kommunen med hensyn på grunnvannsuttak, byggråstoff og plassering av kommunal fyllplass. Vruderingene er hovedsaklig gjort ut fra kvartærgeologisk ...
  • Grunnvann i Bjugn kommune 

   Hilmo, Bernt O. (NGU-Rapport (92.205), Report, 1992)
   Bjugn kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart, feltbefaring og sonderboringer i løsavsetninger i to av områdene. Kommunen har prioritert fem steder hvor ...
  • Grunnvann i Flatanger kommune 

   Hilmo, Bernt O. (NGU-Rapport (92.196), Report, 1992)
   Flatanger kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart, gjennomgang av tilgjengelige rapporter, feltbefaring og en sonderboring. Kommunen har prioritert fire ...
  • Grunnvann i Frosta kommune. 

   Hilmo, Bernt O.; Grønlie, Arne; Storrø, Gaute (NGU-Rapport (91.109), Report, 1991)
   Froste kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende resultat: Lillevik, Feset og Gisetstaden; mulig i fjell. Det ble i ...
  • Grunnvann i Grong Kommune 

   Hilmo, Bernt O. (NGU-Rapport (92.193), Report, 1992)
   Grong kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen av grunnvanns- mulighetene er basert på studier av eksisterende geologiske kart, gjennom- gang av tilgjengelige rapporter, feltbefaring og tre sonderboringer. Når ...
  • Grunnvann i Høylandet kommune 

   Hilmo, Bernt O. (NGU-Rapport (92.192), Report, 1992)
   Høylandet kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen av grunn- vannsmulighetene er basert på studier av eksisterende geologiske kart, gjennomgang av tilgjengelige rapporter, feltbefaring og sonderboringer på to ...
  • Grunnvann i Inderøy kommune 

   Hilmo, Bernt O. (NGU-Rapport (92.202), Report, 1992)
   Inderøy kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og feltbefaring. Kommunen har priori- tert to steder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. ...
  • Grunnvann i Leksvik kommune 

   Hilmo, Bernt O. (NGU-Rapport (92.197), Report, 1992)
   Leksvik kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart, gjennomgang av tilgjengelige rap- porter, feltbefaring og sonderboringer med enkle testpumpinger i to av ...
  • Grunnvann i Meråker kommune 

   Hilmo, Bernt O. (NGU-Rapport (92.194), Report, 1992)
   Meråker kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart, gjennomgang av tilgjengelige rap- porter og feltbefaring. Kommunen har prioritert fire steder hvor muligheter ...
  • Grunnvann i Mosvik kommune 

   Hilmo, Bernt O. (NGU-Rapport (92.200), Report, 1992)
   Mosvik kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart, gjennomgang av tilgjengelige rapporter og feltbefaring. Kommunen har prioritert to steder hvor mulig- heter ...
  • Grunnvann i Namdalseid kommune 

   Hilmo, Bernt O. (NGU-Rapport (92.195), Report, 1992)
   Namdalseid kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart, gjennomgang av tilgjengelige rapporter og feltbefaring. Fra kommunen ble det ønsket en vurdering av ...
  • Grunnvann i Namsskogan kommune 

   Hilmo, Bernt O. (NGU-Rapport (92.198), Report, 1992)
   Namsskogan kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen av grunn- vannsmulighetene er basert på studier av eksisterende geologiske kart, gjennomgang av tilgjengelige rapporter og feltbefaring. Nesten 90 % av ...
  • Grunnvann i Overhalla kommune 

   Hilmo, Bernt O. (NGU-Rapport (92.203), Report, 1992)
   Overhalla kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart, gjennomgang av tilgjengelige rapporter, feltbefaring og enkelte sonderboringer med testpumpinger. Kommunen ...
  • Grunnvann i Roan kommune 

   Hilmo, Bernt O. (NGU-Rapport (92.206), Report, 1992)
   Roan kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart, feltbefaring og sonderboringer. Kommunen er netopp ferdig med hovedplan for vannforsyning, og har siden 1986 ...
  • Grunnvann i Røyrvik kommune 

   Hilmo, Bernt O. (NGU-Rapport (92.199), Report, 1992)
   Røyrvik kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart, gjennomgang av tilgjengelige rap- porter og feltbefaring. Det finnes i dag ikke fellesvannverk basert på ...
  • Grunnvann i Steinkjer kommune 

   Hilmo, Bernt O. (NGU-Rapport (92.201), Report, 1992)
   Steinkjer kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen av grunn- vannsmulighetene er basert på studier av eksisterende geologiske kart, gjennomgang av tilgjengelige rapporter, feltbefaring og sonderboringer med ...
  • Grunnvann i Ørland kommune 

   Hilmo, Bernt O. (NGU-Rapport (92.204), Report, 1992)
   Ørland kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og feltbefaring. Kommunen har prioritert to steder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. ...
  • Grunnvannsundersøkelser i Flatanger kommune 

   Hilmo, Bernt O.; Braathen, Alvar (NGU-Rapport (96.150), Report, 1997)
   Det er gjort undersøkelser av grunnvannsressurser til forsyningsstedene Gladsøy, Vik, Trefjord, Layvsnes, Jøssund og Oppland i Flatanger kommune. Ved Oppland er grunnvann fra løsmasser vurdert, mens for de andre områdene ...