• Beskyttelse av vannverk, Værøy kommune. 

   Hilmo, Bernt Olav; Gaut, Sylvi (NGU-Rapport (2001.052), Report, 2001)
   NGU har fått i oppdrag fra Værøy kommune å bistå med utbedring av grunnvannsbrønnene ved Sørlandet vannverk. NGU rapport 98.156 beskriver vannkvalitet og kapasitet, samt forslag til utbedringer. Denne rapporten tar for seg ...
  • Bestemmelse av beskyttelsessoner på Eide, Hemne kommune 

   Segar, David; Hilmo, Bernt Olav (NGU-Rapport (96.034), Report, 1996)
   Grunnvannsundersøkelser i Eide-området i Hemne kommune utført av NGU har vist gunstige forhold med tanke på grunnvannsforsyning. Det ble påvist tilstrekke- lige grunnvannsressurser til å dekke vannbehovet på 30 l\/s, og ...
  • Forslag til soneinndeling rundt grunnvannsbrønn i Flora, Selbu kommune 

   Hilmo, Bernt Olav; Storrø, Gaute (NGU-Rapport (2001.103), Report, 2002)
   NGU har på oppdrag fra Selbu kommmune foretatt en soneinndeling og gitt forslag til sikringstiltak rundt en grunnvannsbrønn som skal forsyne Selbu kommunale vannverk avd. Flora. Brønnen er plassert i et lite skogsområde ...
  • Geofysiske målinger i forbindelse med infiltrasjon av avløpsvann i Inderøy kommune 

   Koziel, Janusz; Hilmo, Bernt Olav; Tønnesen, Jan Fredrik (NGU-Rapport (92.296), Report, 1993)
   Formålet med undersøkelsene var å kartlegge løssmasser egnet for infiltrasjon av avløpsvann. Kartleggingen inngår i prosjektet: Inderøy - Modellkommune for aavløpssanering i spredt bebyggelse, som er et samarbeidsprosjekt ...
  • Groundwater chemistry during test-pumping at Sundby, Verdal, Mid-Norway 

   Hilmo, Bernt Olav; Tvedten, Sissel; Sæther, Ola M. (NGU Bulletin (422), Journal article, 1992)
   The Sundby aquifer, Verdal, Mid-Norway has been evaluated for yield and groundwater quality as a potential water resource for the local municipa- pality. Test-pumping of the aquifer commenced in 1989, after detailed ...
  • Grunnvann for produksjons av mineralvann, Åfjord kommune 

   Hilmo, Bernt Olav (NGU-Rapport (96.035), Report, 1996)
   Det er gjort geologiske, geofysiske og hydrologiske undersøkelser av en løsmasseavsetning ved Melan, ca. 500 m øst for Årnes i Åfjord komune. Formålet med undersøkelsene var å vurdere om den kartlagte grunnvanns- forekomsten ...
  • Grunnvann i Fosnes kommune 

   Hilmo, Bernt Olav; Storrø, Gaute (NGU-Rapport (91.132), Report, 1991)
   Fosnes kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende resultat: Nufsfjord, Lettvika og Skjærvik- Holvik; mulig i fjell, ...
  • Grunnvann i Leka kommune. 

   Hilmo, Bernt Olav; Storrø, Gaute (NGU-Rapport (91.095), Report, 1991)
   Leka kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruk grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende resultat: Nord-Gutvik; mulig i løsmasser, Solsem; mulig i fjell og god i ...
  • Grunnvann i Levanger kommune. 

   Hilmo, Bernt Olav; Storrø, Gaute (NGU-Rapport (91.097), Report, 1991)
   Levanger kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende resultat: Okkenhaug; god i løsmasser, Munkeby; mulig i løsmasser, ...
  • Grunnvann i Lierne kommune. 

   Hilmo, Bernt Olav (NGU-Rapport (91.096), Report, 1991)
   Lierne kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende resultat: Kvelia og Nordli; mulig i løsmasser, Skjeldbrei og Mebygda; ...
  • Grunnvann i Namsos kommune. 

   Storrø, Gaute; Hilmo, Bernt Olav (NGU-Rapport (91.131), Report, 1991)
   Namsos kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende rresultat: Otterøya-Vindset\/- Vindsetmo - Nordsiden vasslag, -Sørsiden ...
  • Grunnvann i Nord-Trøndelag fylke 

   Hilmo, Bernt Olav (NGU-Rapport (92.167), Report, 1992)
   Mulighetene for grunnvannsforsyning er vurdert for i alt 107 forsyningssteder i fylkets 24 kommuner. Resultatene for hver av de vurderte kommunene er rapportert i egne GiN-rapporter. Alle kommunene er behandlet som A-kommuner, ...
  • Grunnvann i Nord-Trøndelag og Fosen, sluttrapport for oppfølgende grunnvannsundersøkelser i perioden 1990-1994 

   Hilmo, Bernt Olav (NGU-Rapport (95.038), Report, 1995)
   I prosjektet Grunnvann i Norge (GiN) og oppfølgende grunnvannsundersøkelser foretatt i perioden 1990-1994 er det gjort detaljert kartlegging av grunnvanns- ressursene ved ca. 40 forsyningssteder i 20 kommuner. Det er gjort ...
  • Grunnvann i Nærøy kommune. 

   Hilmo, Bernt Olav; Storrø, Gaute (NGU-Rapport (91.094), Report, 1991)
   Nærøy kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende resultat: Foldereid, Kalvika-Damlia; mulig i både fjell og løsmasser, ...
  • Grunnvann i Snåsa kommune. 

   Hilmo, Bernt Olav; Storrø, Gaute (NGU-Rapport (91.100), Report, 1991)
   Snåsa kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende resultat: Snåsa sentrum; mulig i både fjell og løsmasser, Sørbygda; ...
  • Grunnvann i Stjørdal kommune. 

   Hilmo, Bernt Olav; Storrø, Gaute (NGU-Rapport (91.099), Report, 1991)
   Stjørdal kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende resultat: Vassbygda; mulig i fjell, Flornes, Moen i Forradal, ...
  • Grunnvann i Verdal kommune. 

   Hilmo, Bernt Olav; Storrø, Gaute (NGU-Rapport (91.098), Report, 1991)
   Verdal kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende resultat: Garnes; mulig i løsmasser, Ulvilla- Bjørstadhøgda; mulig i ...
  • Grunnvann i Verran kommune. 

   Hilmo, Bernt Olav; Storrø, Gaute (NGU-Rapport (91.130), Report, 1991)
   Verran kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende resultat: Follafoss; mulig i løsmasser, Malm; mulig i løsmasser, ...
  • Grunnvann i Vikna kommune. 

   Hilmo, Bernt Olav; Storrø, Gaute (NGU-Rapport (91.093), Report, 1991)
   Vikna kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende resultat: Nordaunet, Drag, Setnøya og Borgan; mulig i både løsmasser ...
  • Grunnvannsundersøkelser for energiuttak fra løsmassebrønner ved Vefsn sykehus, psykiatrisk avdeling 

   Hilmo, Bernt Olav; Skarphagen, Helge (NGU-Rapport (2001.098), Report, 2001)
   Norges geologisk undersøkelse har på oppdrag fra Intekno as utført en grunn- vannsundersøkelse ved Vefsn sykehus, psykiatrisk avdeling for vurdering av muligheter for grunnvarmeuttak fra energibrønner i løsmasser. Oppdragsgiver ...