• Geofysiske grunnvannsundersøkelser i Åfjord kommune 

      Koziel, Janusz; Hilmo, Bernt; Tønnesen, Jan Fr. (NGU-Rapport (92.297), Report, 1993)
      I forbindelse med grunnvannsundersøkelser i Åfjord kommune har NGU utført geofysiske målinger ved fem lokaliteter innen kommunen. Formålet med under- søkelsene var å finne egnete områder for uttak av ferskt grunnvann fra ...