• An assessment of scale, sampling effort and confidence for maps based on visual and acoustic data in MAREANO 

   Thorsnes, Terje; Bellec, Valerie; Hodnesdal, Hanne; Bjarnadottir, Lilja Run; Buhl-Mortensen, Pål; Baeten, Nicole; Gonzalez-Mirelis, Genoveva; Dolan, Margaret F.J.; van Son, Thijs Christiaan (NGU-Rapport (2015.043), Report, 2015)
   MAREANO has mapped Norwegian waters for ten years, and produced several map series at different scales addressing bathymetry, geology, biology and pollution. There has been an increasing demand to document the confidence ...
  • Assessment of AUV-borne acoustic and optical sensors for seabed and biotope mapping in MAREANO 

   Thorsnes, Terje; Hodnesdal, Hanne; Bjarnadóttir, Lilja Run; Jensen, Gjertrud; Olsen, Kjetil Tesaker; Jakobsen, Frank; Tappel, Øyvind; Buhl-Mortensen, Pål (NGU-Rapport (2018.021), Report, 2018)
   MAREANO (NGU, Kartverket and HI) in collaboration with FFI conducted a survey using the autonomous underwater vessel (AUV) HUGIN HUS to assess the suitability and advantages of AUV-borne acoustic and optical tools for ...
  • MARfisk – Aktiv bruk av MAREANO-kart i fiskeflåten 

   Longva, Oddvar, Thorsnes, Terje; Bjarnadottir, Lilja Run; Hodnesdal, Hanne (NGU-Rapport (2019.002), Report, 2019)
   Forsøksfiske med aktiv bruk av detaljerte bunntype- og dybdekart fra MAREANO, installert på Olex kartplotter, er gjennomført. Til sammen nitten båter, både havgående og kystbåter. Elleve båter har rapportert sine erfaringer. ...