• Jordforurensning i 10 barnehager i Trondheim 

      Hole, Marianne; Frøland, Stine (NGU-Rapport (2008.011), Report, 2008)
      Høsten 2007 ble ti sentrumsnære barnehager i Trondheim undersøkt for jordforurensning, som en del av to masteroppgaver innen anvendt geokjemi ved Norges teknisk - naturvitenskapelige universitet (NTNU). Jordprøvene ble ...