• Geologiske undersøkelser av Altaskiferen. 

      Heldal, T.; Zwaan, B.; Tegner, C.; Holst, B.; Karlstrøm, H. (NGU-Rapport (97.064), Report, 1997)
      Forekomstene av skifer i Alta ble kartlagt i 1995 og 1996. Resultatene av denne kartleggingen, samt tidligere upubliserte data fra NGUs undersøkelser i 1971\/1972 er sammenstilt digitalt og presentert i ulike temakart.\rProsjektet ...