• Arsenic, heavy metals, PAHs and PCBs in surface soils from Dublin, Ireland 

   Andersson, M.; Scanlon, R.; Glennon, M.; O'Connor, P.; Jensen, H.; Hoston, A.; Finne, T. E.; Eggen, O. (NGU-Rapport (2011.020), Report, 2011)
   A systematic survey of the concentration of elements in surface soil in greater Dublin has been carried out in 2009-2010. The soils in central Dublin have high concentrations oflead and polycyclic aromatic hydrocarbons ...
  • Kartlegging og identifisering av forurensningskilder i Nidelva nedre løp og Nyhavna i Trondheim 

   Hetlevik, Y.; Svendsen, T.; Sveinhaug, K.; Simensen, J. T.; Opland, K. A. J.; Milli, G.; Haakseth, A.B.; Høydal, L. M. B.; Hoston, A.; Bechmann, P.; Berg, M. B.; Braaten, H. F.; Dahl, A.; Denanger, T.; Hagenlund, P. (NGU-Rapport (2009.012), Report, 2009)
   I faget KJ3071 Anvendt geokjemi, ble det i 2008 gjennomført en kartlegging av innholdet av miljøgifter (arsen, metaller, PAH, og PCB) i: \r\u2022 159 prøver av sandfangsmasser langs Nidelvas nedre løp og rundt Nyhavna ...