• Geologiske undersøkelser innenfor Rogalandsprogrammet - Statusrapport for 2000 

   Korneliussen, A.; Wanvik, J.E.; Tegner, C.; Sørdal, T.; Sandstad, J.S.; Meyer, G.B.; McEnroe, S.A.; Larsen, R.B.; Marker, M.; Bingen, B.; Erichsen, E.; Gautneb, H.; Heldal, T.; Ihlen, P.M. (NGU-Rapport (2000.140), Report, 2000)
  • Mineral- og metallressurser i Norge: "In situ" verdi av metallforekomster av nasjonal betydning 

   Boyd, R.; Schiellerup, H.; Sandstad, J.S.; Korneliussen, A.; Ihlen, P.M.; Bjerkgård, T. (NGU-Rapport (2012.048), Report, 2012)
   Rapporten fremstiller \u201Din situ\u201D (i bakken) verdi av innholdet av metaller av potensiell økonomisk betydning i metallforekomster av nasjonal betydning som er kvantifisert på en troverdig måte når det gjelder både ...
  • Raudberget kvartsforekomst i Snåsa kommune 

   Wanvik, J. E.; Ihlen, P.M. (NGU-Rapport (2006.034), Report, 2006)
   Raudberget kvartsforekomst i Imsdalen i Snåsa er blitt befart. Forekomsten som ligger i den sørvendte fjellsiden til Raudberget består av melkehvit hydrotermal kvarts. Gangen strekker seg i omkring 500 m lengde øst-vestlig ...