• Grunnvannsundersøkelser i Jondal kommune 

   Storrø, Gaute; Midtgård, Aase Kjersti; Iversen, Bjørn; Banks, David (NGU-Rapport (98.046), Report, 1998)
   I forbindelse med \"Prosjekt vannforsyning\" (PROVA) har NGU i 1997 gjennomført grunnvannsundersøkelser for seks forsyningssteder i Jondal kommune, Hordaland fylke. Grunnvann fra løsmasser er vurdert for Jondal sentrum, ...
  • Grunnvannsundersøkelser på Formofoss i Grong kommune, Nord-Trøndelag 

   Storrø, Gaute; Tønnesen, Jan F.; Iversen, Bjørn; Lauritsen, Torleif (NGU-Rapport (2000.112), Report, 2009)
   I tidsrommet juni-juli 2000 utførte NGU georadarmålinger og grunnboringer i forbindelse med kommunale planer om etablering av ny vannforsyning for områdene Formofoss og Bjørgan i Grong kommune. Etter at feltundersøkelsene ...
  • Grunnvannsundersøkelser ved Rotåas utløp i Stugusjoen, Tydal kommune 

   Hilmo, Bernt Olav; Iversen, Bjørn; Lauritsen, Torleif (NGU-Rapport (2000.044), Report, 2000)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) har undersøkt mulighetene for grunnvanns- uttak med Rotåas utløp i Stugusjøen. Formålet med undersøkelsene var å finne en grunnvannsforskomst med god kvalitet og tilstrekkelig kapasitet ...
  • Hydrogeologisk vurdering i forbindelse med planlagt overføring av Finnkoisjøen til Nesjøen, Tydal kommune 

   Hilmo, Bernt O.; Iversen, Bjørn; Sveian, Harald; Lauritsen, Torleif (NGU-Rapport (2000.090), Report, 2001)
   Norges geologiske undersøkelse har på oppdrag fra Trondheim Energiverk gjort en vurdering av hvordan en planlagt overføringstunnel fra Finnkoisjøen til Esandsjøen (del av Nesjøen) kan innvirke på grunnvannsforholdene i ...
  • Oppfølgende boringer etter grunnvann på Nesflaten i Suldal kommune 

   Midtgård, Aase; Iversen, Bjørn; Jæger, Øystein (NGU-Rapport (98.042), Report, 1998)
   NGU har tidligere påvist gode muligheter for grunnvannsuttak fra løsmasser på Nesflaten og har anbefalt plassering av fullskala brønn for langtids prøve- pumping (Midtgård m.fl 1997). Kommunen ønsket imidlertid å få utredet ...
  • Oppfølgende grunnvannsundersøkelser ved Austerheim, Sauda kommune 

   Jæger, Øystein; Iversen, Bjørn; Storrø, Gaute; Midtgård, Aase (NGU-Rapport (98.018), Report, 1998)
   Høsten l997 utførte NGU oppfølgende grunnvannsundersøkelser i løsmasser ved Austerheim i Sauda kommune. Undersøkelsene har omfattet sonderboringer, etablering av undersøkelsesbrønner for kapasitetstester og uttak av vann- ...
  • Undersøkelsesboringer for plassering av ny produksjonsbrønn ved Gåsbakken vannverk, Melhus kommune 

   Jæger, Øystein; Iversen, Bjørn (NGU-Rapport (2000.042), Report, 2000)
   Etter henvendelse fra Melhus kommune har NGU utført undersøkelsesboringer med tanke på plassering av supplerende produksjonsbrønn ved Gåsbakken vannverk. Undersøkelsen har omfattet to sonderboringer, etablering av ...
  • Undersøkelsesboringer ved planlagt infiltrasjonsanlegg for avløpsvann, Gåsbakken i Melhus kommune 

   Iversen, Bjørn; Jæger, Øystein (NGU-Rapport (2000.037), Report, 2000)
   Etter henvendelse fra Melhus kommune har NGU utført undersøkelsesboringer ved planlagt infiltrasjonanlegg for avløpsvann på Gåsbakken. Anlegget er planlagt lagt til en breelvavsetning og boringene har hatt til hensikt å ...