• PC som arbeidsstasjon til ionekromatograf. 

      Iversen, Helge (NGU-Rapport (86.128), Report, 1986)
      Rapporten tar utgangspunkt i dagens rutiner i forbindelse med ionekromatografi. Den tar for seg svakheter, mangler og hvordan rutinene kan forbedres ved å ta i bruk EDB. Rapporten er stort sett EDB-teknisk.