• Bakgrunnsnivåer av PCB i overflatejord rundt Forlandssundet på Svalbard 

   Eggen, O.A.; Ottesen, R.T.; Jartun, M. (NGU-Rapport (2010.029), Report, 2012)
   NGU har undersøkt overflatejord for PCB ved fire fjerntliggende lokaliteter rundt Forlandssundet på Svalbard. Lokalitetene skal ikke være påvirket av lokale forurensningskilder.\r24 av prøvene ble analysert for 12 ...
  • Miljøteknisk grunnundersøkelse. Turistvegen 50 (Okstad tipplass), Trondheim. 

   Andersson, M.; Jartun, M.; Volden, T.; Ottesen, R. T. (NGU-Rapport (2003.037), Report, 2003)
   Trondheim Energiverk (TEV) har fått pålegg fra Statens Forurensningstilsyn (SFT) om å undersøke eiendommen Turistveien 50 (gnr\/bnr 320\/124) for grunnforurensning innen 15. mai 2003. På naboeiendommen har Jensen Glass AS ...
  • Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. 

   Jartun, M.; Volden, T.; Andersson, M. (NGU-Rapport (2004.041), Report, 2004)
   NGU har undersøkt mulig avrenning av tungmetaller og PAH-forbindelser fra snødeponien i Ilabekken. Det ble innsamlet og utført kjemiske analyser på 37 vannprøver, 3 jordprøver og 15 sedimentprøver. Alle prøver ble analysert ...
  • PCB i yttervegger i hus fra Oslo Øst og uteområder rundt bygningene. 

   Andersson, M.; Ottesen, R. T.; Jartun, M.; Volden, T. (NGU-Rapport (2003.096), Report, 2003)
   Omfanget av bruk av PCB i puss på yttervegger i bygninger fra Oslo har hittil ikke vært kjent. Det er analysert 56 jordprøver og 15 pussprøver fra Oslo Øst. de prøvetatte bygningene, boligblokker og skoler, er oppført i ...
  • Undersøkelse av PCB, arsen og tungmetaller i ni deponier på Svalbard 

   Ottesen, R.T.; Eggen, O.A.; Jartun, M. (NGU-Rapport (2010.028), Report, 2012)
   NGU har i løpet av tre feltsesonger undersøkt ni deponier\/fyllinger på Svalbard for PCB, arsen og tungmetaller.\rAv de undersøkte deponiene\/fyllingene er det påvist PCB i fire; i de russiske deponiene i Barentsburg og ...