• Grunnvannsundersøkelser ved Finnkroken og Skoelva, Bardu kommune 

      Hilmo, Bernt Olav; Jenssen, Henning (NGU-Rapport (2000.043), Report, 2000)
      Norges geologiske undersøkelse har på forespørsel fra Bardu kommune gjort grunnvannsundersøkelser ved Finnkroken og Skoelva. Undersøkelsene ligger inn under det statlige Program for vannforsyning hvor NGU har ansvaret for ...