• Kvartssand i Komagelvdalen 

      Lund, B.; Johannessen, N.E. (NGU-Rapport (89.098), Report, 1989)
      Tre sandrygger i Komagelvdalen er prøvetatt for å undersøke hvilke kvaliteter et kvartssandprodukt kan oppnå ved ulike rensemetoder. Ved avslamming, skrubbing og magnetbehandling er det mulig å senke Fe2O3-innholdet fra ...