• Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Troms fylke. 

      Pedersen, Øystein; Banks, David; Johansen, Yngve (NGU-Rapport (90.130), Report, 1990)
      Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Statens forurensnings- tilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av deponert spesialavfall i avfalls- fyllinger og av områder med forurenset grunn. Kartleggingen er ...