• Geofysiske målinger på Nordnesfjellet sommeren 2007, Kåfjord kommune, Troms 

      Tønnesen, J. F.; Heincke, B. H.; Dalsegg, E.; Rønning, J. S.; Juliussen, H. (NGU-Rapport (2008.024), Report, 2008)
      I forbindelse med aktiviteten \"Risiko Og Sårbarhetsanalyse Fjellskred i Troms\", har NGU utført geofysiske målinger på Nordnesfjellet i Kåfjord kommune. Hensikten med undersøkelsene var å kartlegge kontrollerende strukturer, ...