• Grunnvarme som energikilde. Innspill til fylkesdelplan for Hedmark med tema energi. 

   Midttømme, Kirsti; Hilmo, Bernt Olav; Kalskin, Randi (NGU-Rapport (2000.093), Report, 2000)
   Bruk av varmepumper med energiuttak fra grunnen er en enkel og miljøvennlig metode for oppvarming av bygninger. Det er foretatt en grov kartlegging av potensialet for grunnvarme i henholdsvis fjell og løsmasser i Hedmark ...
  • Kartlegging av grunnvarmepotensialet i løsmasser og berggrunn i Alvdal 

   Midttømme, Kirsti; Kalskin, Randi; Hilmo, Bernt Olav (NGU-Rapport (2000.063), Report, 2000)
   I et samarbeidsprosjekt mellom Alvdal kommune, Norges vassdrags- og energi- direktorat (NVE) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) er det foretatt en kartlegging av grunnvarmepotensialet i løsmasser og berggrunn i Alvdal ...
  • Kartlegging av potensialet for grunnvarmeuttak fra løsmasser i Elverum 

   Kalskin, Randi; Hilmo, Bernt Olav (NGU-Rapport (99.008), Report, 1999)
   Bruk av varmepumper basert på opp-pumpet grunnvann til varme- og kjøleformål er lite brukt i Norge. I samarbeid med NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har NGU (Norges geologiske undersøkelse) laget et kart over ...