• Undersøkelse av mineralressurser i Sokndals-området, Rogaland. 

      Korneliussen, A.; Karlsen, T. A.; Gautneb, H.; Lund, B.; Nilsson, L. P.; Marker, M. (NGU-Rapport (99.056), Report, 1999)
      I samarbeid med Næringssjefen i Dalane har NGU utført Fase 2 av et prosjekt som har til hensikt å skaffe til veie informasjon om mineralressurser i Sokndal og Lund kommune. Fase 2 bygger på informasjon opparbeidet og ...