• Berggrunnsgeologi og mineralske ressurser i Sokndalsområdet, Rogaland. Statusrapport 

   Nilsson, L.P.; Gautneb, H.; Marker, M.; Karlsen, T.A.; Erichsen, E. (NGU-Rapport (98.068), Report, 1998)
   I samarbeid med Rogalsnd fylke har NGU skaffet til veie geologiske data, utført kartlegging og sammnestilt ewt berggrunnsgeologisk kart i målestokk 1:25 000 over området Sokndal - Mydland - Berrefjord. I tillegg er det ...
  • Current research on ilmenite in the Egersund Province 

   Karlsen, T.A.; Korneliussen, A.; Nilsson, L.P.; McEnroe, S.; Schiellerup, H. (NGU-Rapport (96.059), Report, 1996)
   Current research on ilmenite in the Egersund anorthositic Province is summarised in the present report. The first step in the prospecting for new ilmenite deposits is considered to be finished. This step contains pri- ...
  • Geologisk kart Narvik kommune M 1:100 000 

   Bergstrøm, B.; Karlsen, T.A.; Boyd, R.; Bargel, T. (Map, 1995)
   Beskrivelse i publikasjonen \"En vandring i tid og rom, geologien i Narvik\" (NGU, 1995)
  • Ikke-metalliske mineralressurser i Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag fylke 

   Karlsen, T.A.; Heldal, T.; Øvereng, O.; Wanvik, J.E.; Kjølle, I. (NGU-Rapport (99.131), Report, 1999)
   Etter ønske fra Joma Næringspark har ikke-metalliske mineralske ressurser blitt undersøkt i Røyrvik kommune. Undersøkelsene omfatter naturstein, kalk, kvartsitt, talk og grafitt. De tre sistnevnte ressurstyper er av såpass ...
  • Potensialet for mineralske råstoffer på fastlandet 

   Bjørlykke, A.; Sandstad, J.S.; Karlsen, T.A. (NGU-Rapport (97.115), Report, 1997)
   Norsk bergindustri vokser med ca. 8% pr. år, og lønnsomheten er i bedring. Spesielt går de fleste industrimineralbedrifter meget godt, med lønnsomhet blant de beste innenfor industrivirksomhet. Det er mange gode muligheter ...