• Undersøkelse av noen Cu-, Fe- og kisforekomster i Tysfjordområdet. 

      Karlstrøm, Harald J. (NGU-Rapport (90.092), Report, 1990)
      I forbindelse med regional prøvetaking av granitter i Tysfjordområdet ble det i juli\/august -89 også prøvetatt en del forskjellige sulfid-mineraliseringer. De kjente skarn-mineraliseringene i området ved Storjord ble ...