• Edelmetaller i kisforekomster i Nord-Trøndelag 

   Karlstrøm, Harald (NGU-Rapport (93.111), Report, 1994)
   De fleste kjente kismalmer (lagbundne massive sulfider) i Nord-Trøndelag er befart og analysert på edelmetaller og en serie andre elementer for å peke ut eventuelle provinser\/subprovinser hvor edelmetaller eller andre ...
  • Geologisk beskrivelse av Eikerfeltet. 

   Karlstrøm, Harald (NGU-Rapport (85.213), Report, 1985)
   Rapporten gir en geologisk oversikt over Eikerfeltet inkludert kisforekomstene Humlebekk, Haugset, Åsgruva og Bergsgruva. Eikerfeltet er en del av det østlige Kongsbergfeltet og består av relativt høymetamorfe prekambriske ...