• Byggeråstoffundersøkelser i Fauske kommune 2015 

   Libach, Lars R.; Keiding, Jakob K. (NGU-Rapport (2016.019), Report, 2016)
   I forbindelse med prosjektet Verdisetting og arealforvaltning av mineraler i Nordland har det blitt foretatt utvidete undersøkelser i Fauske kommune. Formålet har vært å undersøke om det finnes egnede bergarter til ...
  • Kjerneboring og resultater fra logging av borkjerner fra Dalhaugen klebersteinsforekomst, Vefsn, Nordland 

   Keiding, Jakob K.; Meyer, Gurli B.; Lund, Vegard (NGU-Rapport (2016.040), Report, 2016)
   I november 2015 ble fire borkjerner på til sammen 200 meter boret ut fra klebersteins-forekomsten Dalhaugen i Vefsn i Nordland. Kjernene ble logget ved Norges geologiske undersøkelse (NGU), g denne rapporten beskriver ...
  • Kortreist kvalitet - undersøkelse av bergartskvalitet til byggeråstoff-formål i Nordland fylke 

   Pettersen, Eirik; Keiding, Jakob K.; Erichsen, Eyolf (NGU-Rapport (2018.030), Report, 2019)
   I samarbeid med Nordland fylkeskommune har Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomført kartlegging avbergartskvalitet for anvendelse av knust stein (pukk) som byggeråstoff i Nordland fylke. Målet med dette prosjektet ...
  • Undersøkelse av potensielle pukkforekomster områder for masseuttak i Tønsberg kommune, Vestfold 

   Simoni, Mark; Aasly, Kari A.; Keiding, Jakob K.; Libach, Lars; Tangstad, Roald (NGU-Rapport (2017.038), Report, 2018)
   Norges Geologiske undersøkelse (NGU) har undersøkt fire mulige nye uttakssteder for byggeråstoff i Tønsberg kommune. Områdene er utvalgt av Buskerud, Telemark, Vestfold fylkeskommuner, v\/Regiongeologen og arealplanavdelingen ...
  • Undersøkelse av pukkforekomsten Hanekleiva i Sande Kommune, Vestfold 

   Aasly, Kari A.; Keiding, Jakob K. (NGU-Rapport (2017.012), Report, 2017)
   I denne rapporten er pukkforekomsten ved Hanekleiva i Vestfold undersøkt med geologisk kartlegging, petrografisk analyse og prøving av mekaniske egenskaper.Forekomsten består hovedsaklig av en lysgrå sandstein med mindre ...
  • Undersøkelse av pukkressurser i Nærøy kommune 

   Keiding, Jakob K.; Erichsen, Eyolf; Tangstad, Roald (NGU-Rapport (2016.030), Report, 2016)
   Etter ønske fra Nærøy kommune har NGU undersøkt og vurdert pukkpotensialet i kommunen. Arbeidet er basert på geologisk kartlegging, prøveuttak og mekaniske tester med tanke på egenskaper til byggetekniske formål.Berggrunnen ...
  • Undersøkelse av pukkressurser i Røyken kommune 2016 

   Keiding, Jakob K.; Libach, Lars R. (NGU-Rapport (2017.010), Report, 2017)
   I samarbeid med Røyken kommune har NGU undersøkt pukkpotensialet i kommunen. Arbeidet har involvert geologisk kartlegging, prøveuttak, gammaspektrometriske målinger og mekaniske tester for å vurdere berggrunnens egenhet ...