• Structural controls on graphite mineralisation, Senja, Troms 

      Henderson, Iain; Kendrick, Mark (NGU-Rapport (2003.011), Report, 2003)
      Strukturanalyser av 6 grafittforekomster har blitt gjennomført på Senja, Troms. Detaljert 1:5000 kartlegging har blitt gjennomført på 4 av disse forekomster i tillegg til innsamlingen av prøver for grafittanalyser. Deler ...