• Grunnvannsforsyning Alvdal. 

   Kirkhusmo Lars A. (NGU-Rapport (O-75034), Report, 1976)
   Sonderboringer og undersøkelsesboringer er foretatt for å bestemme grunnvannsmulighetene for Alvdal tettsted og for boligkonsentrasjon ved Strømmen nord for Alvdal.
  • Kartlegging av grunnvannsforholdene ved borebrønn, Langvik, Øyer kommune. 

   Kirkhusmo Lars A. (NGU-Rapport (O-75185), Report, 1976)
   Beskrivelse av de hydrogeologiske forhold rundt brønnområdet på Langvik. Vannstandsobservasjonen og pumpeforsøk gir grunnlaget for vurdering av hvilke områder rundt brønnen som er influert når brønnen er belastet. E-6 ble ...