• Grunnvann i Flesberg kommune. 

   Kirkhusmo, L.A. (NGU-Rapport (91.162), Report, 1991)
   Flesberg kommune har prioritert 3 områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn. Flesberg kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er ...
  • Grunnvann i Hurum kommune. 

   Kirkhusmo, L.A. (NGU-Rapport (91.163), Report, 1991)
   Hurum kommune har prioritert 4 områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn. Hurum kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert ...
  • Grunnvann i Krødsherad kommune. 

   Kirkhusmo, L.A. (NGU-Rapport (91.042), Report, 1991)
   Krødsherad kommune har prioritert 1 område hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn. Krødsherad kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er ...
  • Grunnvann i Lier kommune. 

   Kirkhusmo, L.A. (NGU-Rapport (91.165), Report, 1991)
   Lier kommune har prioritert 2 områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn. Lier kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på ...
  • Grunnvann i Modum kommune. 

   Kirkhusmo, L.A. (NGU-Rapport (91.166), Report, 1991)
   Modum kommune har prioritert 1 område hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn. Modum kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på ...
  • Grunnvann i Rollag kommune. 

   Kirkhusmo, L.A. (NGU-Rapport (91.164), Report, 1991)
   Rollag kommune har prioritert 5 områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn. Rollag er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på ...
  • Grunnvann i Øvre Eiker kommune 

   Kirkhusmo, L.A. (NGU-Rapport (91.043), Report, 1991)
   Øvre Eiker kommune har prioritert 2 områder hvor muligheter for grunn- vannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/ person\/døgn. Øvre Eiker kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene ...
  • Latest Precambrian and Eocambrian stratigraphy of Norway. 

   Bjørlykke, Knut; Kirkhusmo, L.A.; Englund, Jens-Olaf (NGU (251), Journal article, 1967)