• Dekkmasser til Brennevinsmyra fyllplass. 

   Kjærnes, Per A. (NGU-Rapport (O-75088 B), Report, 1983)
   Det er små muligheter til å finne dekkmasser på land i nærheten av søppel- fyllplassen. Masser fra sjøbunnen er et aktuelt alternativ til transport av masser fra mer fjerntliggende områder. På sjøbunnen utenfor Tregde er ...
  • Mengde og kvalitetsvurdering av grusavsetningen i Ørsjødalen for utnyttelse som byggeråstoff. 

   Kjærnes, Per A. (NGU-Rapport (1560/1), Report, 1977)
   NGU er av utbyggingsavdelingen i Nord Trøndelag bedt om å bistå Verran kommune med geologisk hjelp i forbindelse med grusforekomsten i Ørsjødalen ved grensen til Sør Trøndelag. Kommunen ville ha en vurdering av forekomstens ...