• Byggeråstoff i Buskerud, Telemark og Vestfold 2000: en statusrapport 

   Bjerkgård, T.; Lund, B.; Kjølle, I.; Heldal, T.; Ulvik, A.; Tegner, C. (NGU-Rapport (2000.131), Report, 2000)
   I samarbeid med fylkeskommunene i Buskerud, Telemark og Vestfold ble det i 2000 utført en rekke prosjekter innen byggeråstoffer, hovedsaklig rettet mot natur- stein. Prosjektene har omfattet prøvetaking, kartlegging og ...
  • Ikke-metalliske mineralressurser i Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag fylke 

   Karlsen, T.A.; Heldal, T.; Øvereng, O.; Wanvik, J.E.; Kjølle, I. (NGU-Rapport (99.131), Report, 1999)
   Etter ønske fra Joma Næringspark har ikke-metalliske mineralske ressurser blitt undersøkt i Røyrvik kommune. Undersøkelsene omfatter naturstein, kalk, kvartsitt, talk og grafitt. De tre sistnevnte ressurstyper er av såpass ...
  • Kjerneboring av skiferforekomster i Imsdalen, Snåsa kommune. 

   Kjølle, I.; Heldal, T.; Lund, B. (NGU-Rapport (99.133), Report, 1999)
   Geologiske befaringer og kjerneboring av skiferforekomster i Imsdalen, Snåsa kommune, har gitt følgende resultater: I dagens bruddområde ved Snøskavltjønn opptrer 4-8 meter skifer under dagens såle, men med avtakende ...
  • Kjerneboring i skiferforekomst ved Kvemo, Lierne kommune. 

   Heldal, T.; Lund, B.; Kjølle, I.; Gautneb, H. (NGU-Rapport (99.134), Report, 1999)
   Forekomsten av glimmerskifer ved Kvemo i Lierne kommune ble befart, og ett kjerneboringshull på 20 meter ble satt og boret i september-99. Befaring på stedet og borkjernene viser at Kvemoskiferen er av meget homogen karakter, ...
  • Skifer i Lierne og Snåsa, Nord-Trøndelag: forekomster som berøres av ny nasjonalpark. 

   Heldal, T.; Lund, B.; Kjølle, I. (NGU-Rapport (99.123), Report, 1999)
   Forekomster av kvartsskifer iSnåsa og Lierne er undersøkt i områder som berøres av planer om utvidelse av fylkets nasjonalparker. I Snåsa opptrer drivverdige skifer i Imsdalen i et øst-vestgående belte inn mot svenskegrensen. ...