• Grunnvann Evje. 

   Klemetsrud T. (NGU-Rapport (O-75280-2), Report, 1978)
   Rapporten gir en beskrivelse av inntaksområdet for grunnvannsuttaket til Evje fra Røyrkilen. Videre er resultatene av pumpeforsøk og virkningsområde behandlet.
  • Vedr. grunnvann - avløp i Neiden og Grensen skole, Karasjok. 

   Klemetsrud T. (NGU-Rapport (HY-00171), Report, 1976)
   Undersøkelsesboringer i Neiden viste dårlige resultater i forbindelse med utnyttelse av grunnvann fra løsavsetninger. Det opptrer kvikkleire i området. I Karasjok ble boringer utført i løsmasse i forbindelse med vannforsyning ...