• Grunnvann i Bamble kommune. 

   Klempe, Harald; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (91.080), Report, 1991)
   Bamble kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. I Bamble kommune er det lite med løsmasser, og grunnvannsforsyning er derfor mest bare aktuelt fra berggrunnen. Grunnfjellsbergartene i området gir 0.1 - 0.3 l\/s. Langs ...
  • Grunnvann i Fyresdal kommune 

   Klempe, Harald; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (91.134), Report, 1991)
   Fyresdal kommune er en B-kommune i GIN-prosjektet. I Fyresdal kommune er det trolig muligheter for grunnvannsuttak i breelv- og elveavsetninger rundt Fyresvatnet. Bergartene i kommunen vil trolig gi 0.2 - 0.8 l\/s i borhull. ...
  • Grunnvann i Hjartdal kommune. 

   Klempe, Harald; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (91.076), Report, 1991)
   Hjartdal kommune er en B-kommune i GIN-prosjektet. I Hjartdal kommune er de beste grunnvannsforekomster i løsmasser i dalføret Sauland-Hjartdal. Boringer i bergartene vil gi en kapasitet rundt 0.2 - 0.3 1\/s. Alle de tre ...
  • Grunnvann i Kragerø kommune 

   Ragnhildstveit, Jomar; Klempe, Harald (NGU-Rapport (91.079), Report, 1991)
   Kragerø kommune er en B-kommune i GIN-prosjektet. I Kragerø kommune er det mest med løsmasser ved Sannidal og Jomfruland. I prioritert område Jomfruland er magasinet lite, slik at grunnvannet som renner av må samles opp. ...
  • Grunnvann i Kviteseid kommune. 

   Klempe, Harald; Bergstrøm, Bjørn; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (91.083), Report, 1991)
   Kviteseid kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. I Kviteseid kommune er det flere større og mindre breelv- og elveavsetninger som kan utnyttes til grunnvannsforsyning. I de prioriterte områdene Kviteseid sentrum, ...
  • Grunnvann i Nissedal kommune 

   Klempe, Harald; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (91.133), Report, 1991)
   Nissedal kommune er en B-kommune i GIN-prosjektet. I Nissedal kommune er det flere store løsavsetninger som kan nyttes til grunnvannsforsyning både langs Nissen og sør i kommunen. Bergartene i kommunen kan trolig gi opptil ...
  • Grunnvann i Nome kommune 

   Klempe, Harald; Ragnhildstveit, J.; Bergstrøm, Bjørn (NGU-Rapport (91.074), Report, 1991)
   Nome kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. I Nome kommune er det grunne elveavsetninger langs vassdraget mellom Nomevann og Flåvatn, og to store breelvavsetninger, Stormo og Nomehaugen. Breelvav- setningene er interessante ...
  • Grunnvann i Notodden kommune. 

   Bergstrøm, Bjørn; Klempe, Harald; Ragnhildstveit, J. (NGU-Rapport (91.075), Report, 1991)
   Notodden kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Notodden kommune har flere store løsavsetinger knyttet til vassdrag i Heddal, Gransherad og Lisleherad. Som vannkilde for Notodden by er Slidremoen, Årlifoss i Lisleherad ...
  • Grunnvann i Porsgrunn kommune. 

   Klempe, Harald; Ragnhildstveit, J.; Bergstrøm, Bjørn (NGU-Rapport (91.081), Report, 1991)
   Porsgrunn kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. I Porsgrunn kommune er det små muligheter for grunnvannsforsyning fra løs- masser. Bergarten Larvikitt er vanligst, og denne bergarten er en svak vanngiver. Basalt i øst ...
  • Grunnvann i Sauherad kommune. 

   Klempe, Harald (NGU-Rapport (91.084), Report, 1991)
   Sauherad kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. I Sauherad kommune er det flere store løsavsetninger med muligheter for grunnvannsforsyning. I prioritert område Nordagutu er det muligheter for grunnvannsuttak etter ...
  • Grunnvann i Seljord kommune. 

   Klempe, Harald; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (91.078), Report, 1991)
   Seljord kommune er en B-kommune i GIN-prosjektet. I Seljord kommune er det flere store løsavsetninger langs vassdragene som gir muligheter for grunnvannsforsyning. Bergartene sør for Seljordsvatnet gir trolig 0.3 - 0.8 ...
  • Grunnvann i Skien kommune 

   Klempe, Harald; Bergstrøm, Bjørn; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (91.077), Report, 1991)
   Skien kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. I Skien kommune er de fleste grunnvannsforekomstene i løsmasser båndlagt av bebyggelse. Geiteryggen er en stor breelvavsetning der det er mulig å ta ut store mengder grunnvann ...
  • Grunnvann i Telemark fylke 

   Klempe, Harald (NGU-Rapport (91.279), Report, 1992)
   Mulighetene for grunnvannsforsyning er vurdert for ialt 45 forsyningssteder i fjorten kommuner i Telemark: A-kommunene er Bamble, Kviteseid, Nome, Notodden, Sauherad, Skien, Tinn og Vinje. B-kommunene er Fyresdal; Hjartdal, ...
  • Grunnvann i Tinn kommune. 

   Ragnhildstveit, Jomar; Klempe, Harald; Bergstrøm, Bjørn (NGU-Rapport (91.085), Report, 1991)
   Tinn kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. I Tinn kommune er grunnvannsmulighetene knyttet til breelv- og elveavsetninger rundt Tinnsjøen. I de prioriterte områdene Miland, Atrå og Austbygdi er det trolig gode muligheter ...
  • Grunnvann i Vinje kommune. 

   Bergstrøm, Bjørn; Klempe, Harald; Ragnhildstveit, J. (NGU-Rapport (91.082), Report, 1991)
   Vinje kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. I Vinje kommune er det flere breelv- og elveavsetninger med muligheter for grunnvannsforsyning. I prioriterte områder Arabygdi og Raulandsgrend er det gode muligheter for ...