• Databasesystem for petrofysiske målinger, dokumentasjon. 

      Kleven, Elin; Leistad, Randi (NGU-Rapport (85.166), Report, 1986)
      Denne manualen tjener som dokumentasjon for \"Databasesystem for petrofysiske målinger\", et system utviklet på HP3000. Den inneholder beskrivelse av databasen, dokumentasjon og rutinene, brukerveiledning og driftsdokumentasjon, ...