• Sedimentkjerner fra Barentshavet Øst tatt på MAREANO-tokt med G.O. Sars i 2014 

      Bellec, Valerie K.; Rise, Leif; Knies, Jochen; Baeten, Nicole; Klug, Martin; Olsen, Heidi A. (NGU-Rapport (2016.021), Report, 2016)
      På tokt MAREANO 2014-2016 med forskningsfartøyet G.O. Sars i 2014 ble det tatt sedimentkjerner med gravitasjonsprøvetaker (GC) på åtte stasjoner i Barentshavet Øst. Hensikten var i første rekke å få informasjon om mektighet ...