• Mineral soil geochemistry in Hedmark 

   Flem, Belinda; Acosta-Congora, Pedro; Finne, Tor Erik; Klug, Martin (NGU-Rapport (2022.021), Report, 2022)
   This report present results from mineral soil geochemistry from a survey of former Hedmark county, now part of Innlandet county. It is a continuation of corresponding surveys undertaken in the counties Finnmark, Troms, ...
  • Sedimentkjerner fra Barentshavet Øst tatt på MAREANO-tokt med G.O. Sars i 2014 

   Bellec, Valerie K.; Rise, Leif; Knies, Jochen; Baeten, Nicole; Klug, Martin; Olsen, Heidi A. (NGU-Rapport (2016.021), Report, 2016)
   På tokt MAREANO 2014-2016 med forskningsfartøyet G.O. Sars i 2014 ble det tatt sedimentkjerner med gravitasjonsprøvetaker (GC) på åtte stasjoner i Barentshavet Øst. Hensikten var i første rekke å få informasjon om mektighet ...