• Arctic chronology report 

   Knies, J.; Andreassen, K.; Husum, K.; Mattingsdal, R.; Fabian, K.; Grøsfjeld, K. (NGU-Rapport (2012.034), Report, 2012)
   Our major goal improving the chronostratigraphic framework for ODP site 910 and 911 from the marginal Arctic Ocean was successfully achieved. We have agreed on a new age model for both sites. We do not see any evidence ...
  • Mareano 2006 - miljøgeokjemiske resultater fra Tromsøflaket, Ingøy-djupet, Lopphavet og Sørøysundet 

   Jensen, H. K. B.; Thorsnes, T.; Finne, T. E.; Knies, J. (NGU-Rapport (2007.059), Report, 2007)
   Mareanos prøvetakingstokt i mai-juni 2006 ble gjennomført med forskningsfartøyet Håkon Mosby, i samarbeid med Havforskningsinstituttet. Det ble tatt sedimentprøver med multicorer beregnet for miljøanalyser. Det ble tatt ...
  • Mareano 2007 - miljøgeokjemiste resultater fra Troms II og Troms III 

   Knies, J.; Thorsnes, T.; Finne, T. E.; Jensen, H. K. B. (NGU-Rapport (2008.077), Report, 2008)
   I 2007 ble det tatt sedimentprøver for miljøundersøkelser på 15 prøvetakingsstasjoner på to Mareano-tokt med F\/F G.O. Sars. Det ble tatt prøver på Tromsøflaket, i Lyngenfjorden, Rebbenesdjupet (mellom Nordvestbanken og ...
  • Mareano 2008 - miljøgeokjemiske resultater fra havområdene utenfor Lofoten - Troms 

   Jensen, H. K. B.; Thorsnes, T.; Finne, T. E.; Knies, J. (NGU-Rapport (2009.057), Report, 2010)
   I 2008 ble det tatt sedimentprøver for miljøundersøkelser på 18 prøvetakingsstasjoner på to Mareano-tokt med F\/F G.O. Sars; 11 prøvetakingsstasjoner på skråningen på havdyp fra 853 m til 1936 m, 3 prøvetakingsstasjoner ...
  • MAREANO 2009 - miljøgeokjemiske resultater fra Eggakanten 

   Thorsnes, T.; Jensen, H. K. B.; Finne, T. E.; Knies, J. (NGU-Rapport (2010.016), Report, 2010)
   12009 ble det tatt sedimentprøver for miljøundersøkelser på 12 prøvetakingsstasjoner på MAREANO-tokt med F\/F G.O. Sars på Eggakanten. Sedimentene ble analysert for innhold av følgende tungmetaller: bly (Pb), kadmium (Cd), ...
  • MAREANO 2009 - miljøgeokjemiske resultater fra Eggakanten, Tromsøflaket og Nordland VII 

   Knies, J.; Thorsnes, T.; Finne, T. E.; Jensen, H. K. B. (NGU-Rapport (2010.063), Report, 2011)
   På MAREANOs høsttokt med G.O. Sars i 2009 ble det tatt sedimentprøver for miljøundersøkelser på 5 prøvetakingsstasjoner på Eggakanten, vestlige del av Tromsøflaket og dyphavssletten i Nordland VII. Sedimentene ble analysert ...
  • Sediment composition and heavy metal distribution in Barents Sea surface samples: results from Institute of Marine Research 2003 and 2004 

   Jensen, H. K. B.; Sæther, O. M.; Lepland, A.; Finne, T. E.; Knies, J. (NGU-Rapport (2006.067), Report, 2008)
   A total of 73 marine sediment samples from the Barents Sea collected with multicorer equipment in 2003 and 2004 have been analysed for grain size distribution, TOC, carbonate content, clay mineralogy, main elements and ...