• Brukerveiledning og systembeskrivelse for borkjerne databasen 

   Kofoed, Jan Erik (NGU-Rapport (93.147), Report, 1993)
   NGUs borkjerne database inneholder opplysninger om forekomst og lagringssted for alle borkjerner ved Geodatasenter Løkken. Systemet er laget ved hjelp av relasjonsdatabaseverktøyet ORACLE. Det kjører som enbrukerversjon ...
  • Rapport fra strategifasen, NGUs laboratorieinformasjonssystem 

   Morland, Einar; Kofoed, Jan Erik (NGU-Rapport (93.073), Report, 1993)
   Rapporten presenterer de overordnede modellene av entiteter (klasser av sammenhørende data) og funksjoner som omfattes av virksomheten i NGUs laboratorier i dag. Dataverktøyet ORACLE*CASE, som benyttes i utviklingen av ...