• 3D-modellering og visualisering av karbonatforekomsten ved Breivoll, Rolla 

   Henderson, I.H.C.; Korneliussen, A.; Raaness, A. (NGU-Rapport (2018.013), Report, 2018)
   Basert på geologisk overflatekartlegging og borehulls data fra Kaspersen (2015) er det konstruert en 3D-modell av de viktigste karbonat-sonene ved Breivoll i Rolla-forekomsten. Totalt er det lagt inn 19 borehull i 3D MOVE ...
  • 3D-modellering og visualisering av Nestbylia karbonatforekomst, Saltdal kommune 

   Henderson, I.H.C.; Korneliussen, A.; Raaness, A. (NGU-Rapport (2019.032), Report, 2019)
   Basert på geologisk overflatekartlegging utført i denne studien og kjemiske analysedata fra Korneliussen m.fl. (2019) er det konstruert en 3D-modell i programvaren 3D MOVE av karbonatsonene ved Nestbylia i Saltdal kommune. ...
  • Befaringer av malmforekomster, Hordaland 1977. 

   Korneliussen, A.; Midthjell, B.; Staw, J. (NGU-Rapport (1560/17C), Report, 1978)
   For å høyne kunnskapsnivået og for dermed å bli bedre i stand til å plukke ut interessante forekomster og områder for nærmere undersøkelser, er det utført befaringer av malmforekomster i Hordaland sommeren 1977.\r3 ...
  • Characterisation of garnet, Engebøfjellet rutile deposit 

   Korneliussen, A.; Raaness, A.; Gautneb, H. (NGU-Rapport (2008.082), Report, 2008)
   This report provides documentation of the Engebøfjellet eclogite and of the characteristics of garnet within it, including quantitative data on the chemical composition of the garnet, the amounts of garnet present and its ...
  • Chemical and mineralogical characterisation of carbonate deposits in Norway 

   Korneliussen, A.; Gautneb, H.; Raaness, A. (NGU-Rapport (2013.055), Report, 2014)
   Norway's carbonate mining is significant, with 11 calcite carbonate and 3 dolomite mines in production. A large portion of the production provides raw materials for a variety of domestic downstream industries; altogether ...
  • Core-drilling at Engebøfjellet 1995-96; Dhl to Dh5 

   Staw, J.; Ahrenberg, E.; Fossflaten, G.; Korneliussen, A.; Garson, M.; Furuhaug, L. (NGU-Rapport (96.062), Report, 1996)
   Based on an agreement between Fjord Blokk and Conoco\/DuPont a series of drill- holes have been done on the Engebøfjellet rutile-bearing eclogite on the northern side of Førdefjord. The purpose of the project is to investigate ...
  • Current research on ilmenite in the Egersund Province 

   Karlsen, T.A.; Korneliussen, A.; Nilsson, L.P.; McEnroe, S.; Schiellerup, H. (NGU-Rapport (96.059), Report, 1996)
   Current research on ilmenite in the Egersund anorthositic Province is summarised in the present report. The first step in the prospecting for new ilmenite deposits is considered to be finished. This step contains pri- ...
  • Description of drill cores from the Rolla and Evenes areas, Troms and Nordland counties 

   Schaller, A.; Raaness, A.M.; Korneliussen, A. (NGU-Rapport (2011.039), Report, 2012)
   A number of carbonate occurrences in the Evenes and Rolla areas, in Nordland and Troms County respectively, contain calcium carbonate with low content of crystal-bound iron and manganese. The calcite in such rocks has ...
  • Engebøfjellet: prospect of a major rutile deposit 

   Korneliussen, A.; Broekmans, M. A. T. M.; Wanvik, J. E. (NGU-Rapport (2007.055), Report, 2008)
   Engebøfjellet is a large rutile deposit within eclogite rock on the northern side of Førdefjord in Naustdal municipality, Sogn og Fjordane county, West Norway.\rThe deposit comprises minimum 300 Mt (million metric tons) ...
  • Evaluering av framtidig behov og tilgang på industrimineraler og metaller i Budkerud, Telemark og Vestfold 

   Raaness, A.; Bjerkgård, T.; Korneliussen, A.; Ihlen, P.; Wanvik, J. E.; Sandstad, J. S.; Gautneb, H. (NGU-Rapport (2009.009), Report, 2009)
   Rapporten gir en evaluering av ressurspotensialet for industrimineraler og metaller i Buskerud, Telemark og Vestfold.\rTil sammen er 45 industrimineraler og 46 metaller og halvmetaller evaluert, sammen med utvalgte provinser ...
  • Forekomster av kalsiumkarbonat i Breivollområdet på Rolla 

   Korneliussen, A.; Gautneb, H.; Schaller, A.; Raaness, A. (NGU-Rapport (2011.041), Report, 2011)
   Store deler av de østlige og sentrale deler av Rolla består av en vekslende serie med karbonater og glimmerskifer\/gneis, og hvor visse nivå i karbonatserien inneholder kalkspatmarmor som kan tenkes å være egnet for ...
  • Forekomster av kalsiumkarbonat i Evenesområdet 

   Schaller, A.; Gautneb, H.; Korneliussen, A.; Raaness, A. (NGU-Rapport (2011.040), Report, 2011)
   Evenesområdet og deler av Ballangen inneholder forekomster av kalsiumkarbonat som kan tenkes å kunne bli attraktive som råvare for produksjon av høyverdige karbonatprodukter. Viktige faktorer i denne sammenheng er lavt ...
  • Forekomster med ilmenitt, vanadiumholdig magnetitt og apatitt i norittiske bergarter i Egersundfeltet, Rogaland 

   Gautneb, H.; Sørdal, T.; Nilsson, L.P.; McEnroe, S.; Korneliussen, A.; Furuhaug, L. (NGU-Rapport (2001.014), Report, 2001)
   Ved tidligere undersøkelser er det påvist at norittiske bergarter i omrpåden Sokndal og Bjerkreim inneholder betydelige mengder av apatitt, ilmenitt og vanadiumholdig magnetitt, men at forekomstene er lavgehaltige. En rekke ...
  • Fureviknipa og Engebøfjellet rutilforekomster ved Førdefjorden, Sogn og Fjordane. 

   Korneliussen, A.; Furuhaug, L. (NGU-Rapport (91.171), Report, 1991)
   I Førdefjordområdet opptrer en rekke forekomster av relativt rutilrike eklogittbergarter. I 1990 ble det utført ny prøvetaking av to av disse forekomstenee, Furuviknipa i Førde kommune og Engebøfjellet i Naustdal kommune. ...
  • Geochemistry of platinum metals in rocks and ores in Norway. Pilot project. Draft report. 

   Barnes, S.-J.; Korneliussen, A.; Boyd, R. (NGU-Rapport (87.021), Report, 1987)
   Forfatter fortsetter: Nilsson, L.-P., Often, M., Pedersen, P.B., Robins, B. The results of analysis. For platinum elements and gold are presented c. 385 samples (from existing collections) from a range of geological ...
  • Geologiske undersøkelser innenfor Rogalandsprogrammet - Statusrapport for 2000 

   Korneliussen, A.; Wanvik, J.E.; Tegner, C.; Sørdal, T.; Sandstad, J.S.; Meyer, G.B.; McEnroe, S.A.; Larsen, R.B.; Marker, M.; Bingen, B.; Erichsen, E.; Gautneb, H.; Heldal, T.; Ihlen, P.M. (NGU-Rapport (2000.140), Report, 2000)
  • Husebø rutilforekomst, Meland kommune, Hordaland. 

   Korneliussen, A.; Torbergsen, K.; Lauritsen, T.; Furuhaug, L.; Austrheim, H. (NGU-Rapport (91.159), Report, 1991)
   Titanrike bergarter assosiert med Bergensbuens anortosittkompleks har i de nordlige deler av Holsnøy gjennomgått en omvandling til eklogitt i kaledonske skjærsoner. Titan i den opprinnelige bergarten er bundet til mineralet ...
  • Kalkspatmarmor i Evenesmarka og Nestbylia, Evenes og Saltdal, Nordland 

   Korneliussen, A.; Viken, G.; Lynum, R.; Raaness, A. (NGU-Rapport (2018.023), Report, 2019)
   Nordland har gode naturgitte forutsetninger for karbonatforekomster. En rekke gruver er i drift, med ulike produktkvaliteter og anvendelser. Ut fra de geologiske forutsetningene er potensialet for videre utvikling ...
  • Karbonater i Trøndelag 

   Raaness, A.; Korneliussen, A. (NGU-Rapport (2022.001), Report, 2022)
   Kalkstein og kalkspatmarmor utgjør en stor del av industrimineralproduksjonen i Norge, 7 av de 24 forekomstene som er i drift ligger i Trøndelag. Kalksteinene og kalkspatmarmoren varierer stort i kvalitet og egenskaper, ...
  • Kystnære kvartsressurser i Hordaland 

   Wanvik, J. E.; Ihlen, P.; Müller, A.; Korneliussen, A. (NGU-Rapport (2006.045), Report, 2006)
   Forkortet:\rKvartsitter, pegmatitter og hydrotermale kvartsganger i forskjellige deler av Hordaland er rekognoserende prøvetatt med henblikk på identifikasjon av forekomster og områder av mulig økonomisk interesse.\rDette ...