• Undersøkelse av naturlige forgiftningsfelt på Møre. 

      Henningsen, Tormod; Krill, Arne (NGU-Rapport (85.209), Report, 1985)
      Under de berggrunnsgeologiske undersøkelsene øst og vest for forgiftningsfeltene i Rysdalen og Kvanndalen ble det ikke funnet bergarter med spesielt høyt Al eller si-innhold. Under petrografiske undersøkelser av løsblokker ...