• Geokjemisk undersøkelse Porsanger 1966. 

      Kvalheim, A.; Næss, G. (NGU-Rapport (699), Report, 1967)
      Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse i et ca. 335 km2 stort område ved Gurrogaissa blyforekomst i Porsanger kommune. Prøvene er analysert på bisulfatløselig bly og lettløselige tungmetaller (CX HM).