• MINN - Mineralressurser i Nord-Norge. Statusrapport pr. 31.12.2012 

   Gautneb, Håvard; Finne, Tor Erik; Flem, Belinda; Henderson, Iain; Schiellerup, Henrik; Rønning, Jan Steinar; Olesen, Odleiv; Løvø, Gudmund; Ihlen, Peter M.; Sandstad, Jan Sverre; Dahl, Rolv; Ebbing. Jörg (NGU-Rapport (2013.016), Report, 2013)
   MINN - NGUs program for kartlegging av mineralressurser i Nord-Norge startet i januar 2011 etter at NGU fikk en ekstrabevilgning på 25 mill. NOK for 2011 over Statsbudsjettet, og med Iøfte om tilsvarende årlig beløp ut ...
  • Stein på stein - om geologi, geologer og NGU 

   Løvø, Gudmund; Rasmussen, Mads Chalmer (Others, 2018)
  • Årsmelding 2019 - Draumen 

   Jacobsen, Frank Werner; Gunleiksrud, Ida Marie; Bredal, Marie; Acosta-Gongora, Pedro; Christoffersen, Marianne; Hibelot, Thomas; Wang, Ying; Paulsen, Hanne-Kristin; Hagen-Peter, Graham; Dahl, Rolf M. (Report, 2020)
   Vi har utfordra ni av våre yngre forskarar, ein frå kvart av våre geofaglege lag, og spurd dei om å skrive ein fri og personleg tekst om yrkesvalet, karrieren deira, og geologien sin plass i samfunnet framover mot 2050.
  • Årsmelding 2020 - SMART 

   Løvø, Gudmund; Dahl, Rolv M. (Report, 2021)
   NGU kartlegger Norges geologi og sprer kunnskap om den. Det siste året har vi utarbeidet en ny strategi, som går fram til 2030. Det gjennomgående begrepet i denne er «smart»; SMART datafangst, SMART bearbeiding, SMARTE ...
  • Årsmelding 2021 - I detalj 

   Løvø, Gudmund (Report, 2022)
   En detalj er en del av et hele. I årsmeldingen «I detalj», forteller vi om små og store enkeltheter ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) i 2021.