• Grunnvannsundersøkelser i Midtre Gauldal kommune 

   Segar, David; Midtgård, Aase; Hilmo, Bernt Olav; Lauritsen, Thorleif (NGU-Rapport (97.135), Report, 1997)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i løpet av feltsesongene 1996 og 1997 gjort grunnvannsundersøkelser i Støren-området (Prestteigen, Volløyan (nord), Frøsetøra, Folstadmoen, Mosanden og Løvøya) med tanke på ...
  • Miljøtekniske grunnundersøkelser på Rinnleiret, Levanger kommune 

   Storrø, Gaute; Tønnesen, Jan Fr.; Lauritsen, Thorleif (NGU-Rapport (93.115), Report, 1994)
   Rapporten beskriver miljøtekniske grunnundersøkelser utført ved FBT-lokaliteten 1719 001 og 1719 002, i det følgende benevnt Tyskerfyllinga og Sjøfyllinga. Tyskerfyllinga ble benyttet i 1940-45 for deponering av avfall fra ...